Een beurs aanvragen

Stichting Beurzenfonds Winford verstrekt studiebeurzen voor Winford. De beurzen zijn bestemd voor leerlingen die in het regulier onderwijs vastlopen en die baat hebben bij de kleinschaligheid en de meer individuele begeleiding van het particulier onderwijs. Sinds de oprichting in 2005 hebben ruim 35 leerlingen op Winford hun diploma behaald met financiële steun van het beurzenfonds.

Beoordeling van uw draagkracht

Of uw zoon of dochter in aanmerking komt voor een studiebeurs, hangt af van uw financiële draagkracht. Om die draagkracht te kunnen beoordelen, dient u een vragenformulier in te vullen over uw financiële positie, waarbij de nadruk ligt op inkomen en vermogen. Als bewijs verzoeken wij u daar ook documenten als belastingaangiftes, hypotheekakten en bankafschriften bij te voegen.  

Als sprake is van vermogen, in welke vorm dan ook, wordt in beginsel geen beurs verstrekt. Ook wanneer dit vermogen bestaat uit overwaarde op uw woning, kan de beurs niet worden toegekend. Daarmee zou het fonds de ongelijkheid bevorderen: veel ouders van de Winford-scholen benutten de overwaarde van hun huis wel. Zij lenen geld en vragen geen beurs aan.

Kandidaten voor een studiebeurs worden doorgaans door de school bij de stichting aangemeld. Het bestuur neemt aanvragen pas in behandeling wanneer deze volledig gedocumenteerd zijn.

Meer informatie of aanvragen?

Voor het aanvragen van een beurs of voor meer informatie over de aanvraag- en beoordelingsprocedure kunt u contact op met Huub Bouwens. Hij vertegenwoordigt als liaisonsofficier de directie van Winford in het stichtingsbestuur. 

Aanvraagtermijn

Aanvragen van een beurs kan tot uiterlijk twee maanden voor het start van het schooljaar (1 augustus) bij het beurzenfonds. Dus uiterlijk op 1 juni voor een aankomend schooljaar. Gedurende het schooljaar is het niet mogelijk voor dat schooljaar een beurs aan te vragen.

Frederik Jongmans, VWO-examen 2008
"De beurs gaf mij de kans om alsnog mijn VWO te halen."
Testimonial
doneren
Steun het Beurzenfonds met een donatie!
Doneren